Privacy

Versie 24 mei 2018

In deze privacyverklaring staat hoe ik (Irene Visser, eigenaar Atelier Zwier en Rosmarinus tuinen en VisaVisAdvies) omga met uw persoonsgegevens.

Gegevens worden bewaard op mijn computer en op papier. De computer is beveiligd met een antivirusprogramma en wachtwoord. Verder zorgt mijn provider ervoor dat mijn WordPress-site zo actueel mogelijk is. De site bevat geen analytical cookies. Ik geef uw informatie nooit door aan anderen voor commerciële doeleinden. Mijn boekhouder heeft inzage in de gegevens van mijn klanten, maar ook zij zal deze gegevens nooit gebruiken voor commerciële aanbiedingen en is gebonden aan geheimhoudingsplicht. .

Welke gegevens worden van u bewaard?

Op de factuur en in emails als u diensten en advies bij mij afneemt staat het volgende:

  • Voor en/of achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer om met u te communiceren over uw project
  • E-mailadres om met u te communiceren over uw project

Eventuele per e-mail gevoerde correspondentie heb ik bewaard in het mailprogramma. Deze gegevens worden uiteraard niet door mij met derden gedeeld.

Sommige gegevens moeten zeven jaar voor de belastingdienst bewaard worden (als u diensten bij mij afneemt) andere gegevens kan ik op elk moment verwijderen als u dat wilt.

Misbruik

Misbruik van mijn website wordt indien nodig gemeld bij officiële instanties.

Rechten

Wilt u precies weten welke gegevens ik over u heb, of wilt u gegevens wijzigen of volledig laten verwijderen? U kunt me schrijven (via post of e-mail) en ik zal dit zo snel mogelijk in orde maken. Dat geldt niet voor de gegevens die op de factuur staan, want die gegevens moeten voor de belastingdienst zeven (7) jaar bewaard worden.

Klachten kunnen ingediend worden bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) , nadat u in contact met mij bent getreden en ik het mogelijke heb gedaan om uw vragen te beantwoorden.